Eksploatacja gazu ziemnego w naszym kraju.

Gaz ziemny należy do zasobów nieodnawialnych, czyli takich, które tworzyły się przez wiele milionów lat, a ich zasoby niestety mogą ulec wyczerpaniu. W w postaci naturalnej jest on bezwonny, bezbarwny i o wiele lżejszy od powietrza. Wydobywany jest ze złóż mieszczących się w głębi skorupy ziemskiej. Może on występować samodzielnie, ale w większości przypadków towarzyszy pokładom ropy naftowej. Wskutek swojej sporej kaloryczności jest on wykorzystywany, jako źródło energii.

palnik gazowy

Źródło: http://www.sxc.hu

Kolejnym jego atutem jest łatwość i komfort transportu, chodzi tu o rurociągi. Z powodu na zwiększenie jego wykorzystywania w naszym kraju jednakowo przez odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych rynek gazu w naszym kraju uległ widocznym zmianą. Faworytem na tym rynku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jest to jedno z największych i najdłużej funkcjonujących na rynku polskim przedsiębiorstw. Specjalizuje się ono wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej w Polsce, wykorzystaniem tych złóż w kraju i poza granicami kraju, przywozem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu ziemnego i tak dalej.

Kliknij ten link oraz zgłąb dodatkowo więcej szczegółów w treści (http://www.lpsp.pl/) – one również poszerzą Twoją wiedzę na rozpatrywany tu temat.

Ogólnie mówiąc obrót gazem ziemnym to jego pierwszorzędne zadanie. Za doprowadzone paliwo oraz świadczone usługi odśnieżanie dachu cena dystrybucji odbiorca rozlicza się według cen i stawek opłat stosownych dla grup taryfowych, do których należy.

Grupy taryfowe, a raczej klientów, którzy do niej zaliczają się, dzieli się z uwagi na lokalizację odbioru paliwa, rocznej sumy odbieranego paliwa oraz rodzaju przyjmowanego paliwa gazowego. Odbiorca rokrocznie jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego. Takie grupy taryfowe gazu mogą ulec zmianie przykładowo w przypadku zmiany wielkości zużycia paliwa. Taka zmiana może nastąpić wyłącznie raz w trakcie roku umownego. Konieczne jest, aby wtedy napisać stosowne oświadczenie, które zanosi się do BOK-u, przesyła się faksem albo poprzez e-mail lub dostarcza się w inny sposób. Oświadczenie to musi być wyjaśnione na przykład tym, że zmieni się liczba urządzeń wykorzystywanych przez odbiorcę, które były zasilane paliwem gazowym.Dużo cennych informacji można odnaleźć np. na stronie .