Księgowość jako główny element składowy rachunkowości i dobrego działania przedsiebiorstwa.

Księgowość jest podstawowym fragmentem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych wydarzeń gospodarczych, jakie generują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, gromadzenie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych.

księgowość
Od tego, jakie są przyjęte normy finansowe w danej firmie, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik owej działalności. Z drugiej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny rodzaj prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji owej firmy. Rzetelny plan kont i system księgowy niezmiernie ułatwia rozliczanie się z pozyskanych dotacji, zezwala na sprawne generowanie potrzebnych danych na temat np. kosztów konkretnego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę. Wpisując w wyszukiwarkę hasło księgowa Olsztyn znajdziemy dużo biur pomagających w owym zakresie.

A więc, księgowość (polecana księgowość Płock) uproszczona to zestaw podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych niewielkich biznesów. Podstawową funkcją uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku. Po co została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki liczyć i kontrolować, a w przypadku niewielkich przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia trudnej i drogiej księgowości pełnej. Mamy 3 podstawowe formy uproszczonej księgowości:

– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– książka przychodów i rozchodów.

księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest stosunkowo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza kwotą podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to zupełnie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji wydarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w owym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasookresu.

Ten link do witryny (http://www.dorex.com.pl/auchan-bielany-wroclawskie.html) zadziwi Cię niezwykle pozytywnie. Wyszukasz tam ogrom szczegółowych postów. Zatem nie czekaj i klikaj!

Pełna księgowość jest nie tylko do wyliczenia podatku choć to również, ale przede wszystkim do wytworzenia całkowitego obrazu finansów firmy. Temu w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a dodatkowo operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. strata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.).