Organizacje normalizacyjne

Przepisy i standardy ISO są obecnie systematycznie wdrażane przez firmy. Dzieje się tak, gdyż konkurencja na rynku jest duża i każdy chce się wyróżniać dobrą jakością własnych wyrobów.

papier
System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest najpopularniejszym systemem przejdź na http://www.apogit.pl/. Jego wdrożenie i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2000 przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się np w : uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności i zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji.

Bardzo korzystne dla przedsiębiorstwa poza zapoznaniem się z przepisami i normami jakości w trakcie szkoleń jest zdecydowanie sie na audit wewnętrzny. Jest on przeprowadzany wewnątrz organizacji przez jej pracowników (kompetentnych auditorów wewnętrznych), aby potwierdzić, że wdrożony system zarządzania jest skuteczny. Audytor ((poznaj informacje)) będzie zadawać szereg pytań dotyczących pracy całego działu, będzie oglądać dokumenty związane z działalnością działu. Po tym zwróci uwagę na potrzebę przeprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych, które pomogą w znalezieniu słabych punktów przedsiębiorstwa i ich odpowiednio wczesnym usunięciu.

Źródło: http://www.iso.org.pl/