Księgowość jako główny element składowy rachunkowości i dobrego działania przedsiebiorstwa.

Księgowość jest podstawowym fragmentem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych wydarzeń gospodarczych, jakie generują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, gromadzenie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych.

księgowość
Od tego, jakie są przyjęte normy finansowe w danej firmie, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik owej działalności. Z drugiej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny rodzaj prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji owej firmy. Rzetelny plan kont i system księgowy niezmiernie ułatwia rozliczanie się z pozyskanych dotacji, zezwala na sprawne generowanie potrzebnych danych na temat np. kosztów konkretnego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę. Wpisując w wyszukiwarkę hasło księgowa Olsztyn znajdziemy dużo biur pomagających w owym zakresie.

A więc, księgowość (polecana księgowość Płock) uproszczona to zestaw podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych niewielkich biznesów.

W przypadku gdy masz zamiar odnaleźć oprócz tego również inne dodatkowe dane na przedstawiany temat, to więcej zobaczysz na portalu (https://ulgaoddlugu.pl/ile-komornik-moze-zajac/), do którego odnośnik jest w tym miejscu.

Podstawową funkcją uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku. Po co została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki liczyć i kontrolować, a w przypadku niewielkich przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia trudnej i drogiej księgowości pełnej. Mamy 3 podstawowe formy uproszczonej księgowości:

– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– książka przychodów i rozchodów.

księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest stosunkowo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza kwotą podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to zupełnie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji wydarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w owym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasookresu. Pełna księgowość jest nie tylko do wyliczenia podatku choć to również, ale przede wszystkim do wytworzenia całkowitego obrazu finansów firmy. Temu w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a dodatkowo operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. strata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.).