Czym się wyróżnia wspólnotowy znak towarowy oraz jak wygląda sprawa umieszczenia własnej twórczości w Internecie?

Działanie na rynku niesie dla przedsiębiorców i twórców wiele niebezpieczeństw. Jeśli człowiek biznesu nie uchroni odpowiednio swoich znaków towarowych, to naraża się na niebezpieczeństwo ich kradzieży. A w efekcie może to przyczynić się do bankructwa firmy. Tak fundamentalne znaczenie dla działania firmy ma ochrona jej aktywów, takich jak znak towarowy.

W dość trudnym położeniu są również twórcy różnych dzieł. Za sprawą rozwoju sieci stało się możliwe szybsze i lepsze kopiowanie i rozpowszechnianie ich dorobku. Właściwie nie istnieje doskonałe zabezpieczenie ich wytworów, ale mimo tego powinni zdawać sobie sprawę z własnych praw. Zrozumienie fundamentalnych terminów tego zagadnienia ułatwi pewne poruszanie się po sieci. Wspólnotowy znak towarowy JWP jest zapisywany w Alicante w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Od dnia pierwszego maja 2004, gdy nasza ojczyzna wstąpiła do Unia Europejska, obrona wspólnotowych znaków obejmuje zarazem nasz kraj. Początek osłony tego znaku ma miejsce od dnia zgłoszenia i obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej. Zawiera zarówno jednolity charakter prawny, jak i jednolitą procedurę zgłoszenia. Okres zabezpieczający obejmuje 10 lat i ma możliwość przedłużenia na kolejne dziesięć lat. Oczywiście osoby trzecie nie mogą z tego znaku korzystać.

Po znacznie więcej info serdecznie zapraszam na (https://continuum.biz.pl/upadlosc-przedsiebiorstwa/) stronę internetową. Nie wahaj się – poszerz wiedzę na tentemat omówiony w artykule.

Jeśli zamierza się poznać szacowane koszta rejestracji, to wystarczy wpisać w wyszukiwarce frazę: „rejestracja znaku towarowego cena”, a uzyska się potrzebne informacje.

Laptop

Autor: Lindsey Turner
Źródło: http://www.flickr.com

Ochrona praw autorskich w Internecie jest kolejnym istotnym tematem, który powinno się podjąć. Każdy niemal obywatel naszego kraju korzysta z Internetu w poszukiwaniu cennych materiałów.

Łatwo tu o przekroczenia praw autorskich, bo sam fakt, że dane teksty i materiały są dostępne w sieci nie upoważnia użytkownika do ich swobodnego rozpowszechniania i kopiowania. Można albowiem narazić się na konsekwencje prawne. Prawa autorskie przysługują twórcy nagrań wizualnych, tekstów, zdjęć, grafiki, powieści, czy nagrań dźwiękowych. Wszelkie dzieło rąk ludzkich jest objęte tym prawem, bez względu na jego rodzaj czy miejsce umieszczenia w sieci.
Autor