Dźwigi przystosowane do transferowania na różne miejsca pracy

Wszelki proces budowlany wymaga unoszenia, i przestawiania ciężarów w ograniczonym zasięgu. Działania te wykonalne są dzięki zastosowaniu różnego gatunku urządzeń transportowych. Sprzęty te są uznawane za maszyny mogące stwarzać specyficzne zagrożenia ze względu na możliwość upadku z wysokości, bądź przyciśnięcia przenoszonych towarów i ludzi, wobec tego większa część z nich podlega specjalnym weryfikacjom i odbiorom przeprowadzanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

żuraw budowlany

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są przystosowane konstrukcyjnie do przenoszenia na różne miejsca pracy i ustawiane na stabilnej bazie, lub na dopasowanych do tego osobliwych podwoziach. Praca żurawi polegająca na przemieszczaniu ładunków w pionie i poziomie jest wykorzystywana w przeładunkach, montażu różnych struktur. Są dźwigi samobieżne i samojezdne, w sytuacji których narzędzie dźwigowe znajduje się na podwoziu dobrze dostosowanego pojazdu np. auta ciężarowego, albo urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów musi spełniać dokładnie określone przepisy dotyczące dróg i terytoriów zbiorowych. Aby zostały dopuszczone do ruchu, winny posiadać właściwą wielkość, masę, określoną szybkość graniczną. Muszą być także szczegółowo oznaczone, bowiem w czasie pracy z nimi niezwykle ważne jest bezpieczeństwo.Istotnymi parametrami jakimi charakteryzują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, stopień wznoszenia i kąt obrotu. Te sprzęty powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną, stosowanie zgodnie z wytyczną i przeznaczeniem, także obsługiwane i konserwowane przez przeszkolone osoby.

Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zapoznani w zakresem BHP, również oceną niebezpieczeństwa dla zadania.

Czy komentarze ze strony pod tym tekstem Cię zaintrygowały? Może masz ochotę cokolwiek do nich dopisać? Będzie to dla nas z pewnością bardzo ważne.

Operatorzy tych urządzeń powinni mieć stosowne predyspozycje zdrowotne, zaświadczone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. Podczas pracy należy ustalić strefę niebezpieczną, do której wstęp będą miały tylko przeszkolone i uprawnione osoby.