Na czym polega instruktaż „Kompetentna Obsługa Klienta Wewnętrznego”?

Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego, efektywna komunikacja wewnętrzna i przyjemne relacje pracownicze to dzisiaj wyzwanie wielu zakładów pracy. Odpowiedzią na to są szkolenia, jakich celem jest ulepszanie technik kontaktu z kontrahentem budujących pożądany obraz pracownika oraz przedsiębiorstwa i wzbudzających sympatię.

Przyswajanie wiedzy o kompetentnej obsłudze nabywcy a także sposobach rozwiązywania problemów interpersonalnych.

sala konferencyjna

Autor: Open Knowledge Foundation
Źródło: http://www.flickr.com

Poznanie oraz szlifowanie technik oraz stylu efektywnej i pozytywnej komunikacji z klientem, służącej dobremu zrozumieniu, pozytywnej atmosferze i radzeniu sobie ze skomplikowanymi przypadkami. Ukształtowanie nastawień pro-klienckich członków szkolenia, otwartej postawy wobec klienta wewnętrznego, nabycie przez pracobiorców umiejętności zidentyfikowania oraz udoskonalenia negocjacji bezpośredniej jak też telefonicznej z niełatwym rozmówcą oraz przyswojenie zasad efektywnej komunikacji – umiejętność poradzenia sobie z presjami, animozjami jak też agresją ze strony rozmówcy oraz poznanie form rozładowania nadmiaru napięcia.

Pragniesz ciągnąć dalej ciekawą treść? Więc nic nie stoi na przeszkodzie – kontynuuj wypożyczalnia odkurzaczy piorących kraków na następnej stronie.

Po sfinalizowaniu szkolenia Profesjonalna Obsługa Klienta członkowie szkolenia będą wiedzieli jak: posługiwać się technikami efektywnej komunikacji w rozmowach ze współpracownikami w komunikacji wewnętrznej, zarządzać emocjami w kontaktach wewnętrznych, fachowo prowadzić rozmowy przez telefon, skutecznie zarządzać czasem a także przestrzenią w miejscu pracy

Szkolenia otwarte Wrocław powinny zostać dobrane do potrzeb uczestników szkolenia ( na stronie). W jego trakcie trener uwzględnia podmiotowe wypadki z naszego życia oraz środowiska pracy, przedstawia narzędzia i gotowe rozwiązania do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów poprzedzonych zwięzłymi mini-wykładami podczas których komunikowane zostają koniecznie treści teoretyczne.

Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa przez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dysputy, analizę wypadków, symulacje rzeczywistych zachowań w obliczu zaistniałych zmian (). Instruktor z całej dostępnej mu wiedzy wybierze sprawy ważne, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami członków szkolenia: warsztat, analiza wypadków, treningi grupowe oraz w parach, praca z danymi.