W jaki sposób zdać egzamin aktuarialny i zacząć pracę w tej profesji?

Praca w fachu aktuariusza znamionuje prestiż, bowiem przygotowanie do owego zajęcia wymaga zdania wielu testów i sporej znajomości. W Polsce jest to zawód mało popularny, a specjaliści z owej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i firmach konsultingowych. By zdać odpowiednie sprawdziany, należy mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku przewinień przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi również odbyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawdzian aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, obejmujących sfery matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki skarbowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niesłychanie odpowiedzialny, wymagający ogromnego zaangażowania, lecz jednocześnie przynoszący dużo satysfakcji fach.

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka, także wartości obecnej pomysłów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, albo obarczonych wysokim ryzykiem. To zawodowiec związany przede wszystkim z specjalizacją ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, oraz projektów emerytalnych. Współcześnie, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z obszernej wiedzy z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się też wyceną jednostek i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a dodatkowo doradztwem transakcyjnym.

Kiedy już przestudiujesz ten artykuł, nie mniej absorbująca będzie ta niezła strona, ponieważ ma zbliżone informacje na prezentowany temat.

Sprawdź: .

Kompetentne usługi aktuarialne to rozległy odcinek usług dla osób spoza rynku aktuarialnego. Zawodowcy z tego obszaru zajmują się problemami związanymi z oceną ryzyka, wyceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką planów i funduszy emerytalnych, a również taktyką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to również szacowanie odpowiedzialności wypływających z tytułu pobocznych, pozapłacowych świadczeń należnych pracobiorcom. Są to premie jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, dodatkowo deputaty węglowe i sporo innych.