Umowa franczyzowa jako długotrwały stosunek legislacyjny, przynoszący pewność współpracy

Umowa franczyzy jest umową nieuregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Strony kształtują jej treść według osobistego uznania, jednak z poszanowaniem ustawy i zasad współżycia społecznego, również w taki sposób, żeby jej przekaz, bądź zamiar nie sprzeciwiały się zasadom umów KC. Umowa franczyzowa jest długotrwałym stosunkiem prawnym, zapewniającym pewność współpracy, a jej długość uwarunkowana jest od stopnia inwestycji.

franczyzobiorca

Autor: Martin Lewison
Źródło: http://www.flickr.com
Franczyzodawca ponosi ryzyko związane z tym, że przekazuje franczyzobiorcy całą swoją wiedzę i dojście do każdych tajników związanych z prowadzeniem jego biznesu. Jest to fundament działania każdego programu franczyzowego (umowa franczyzowa). Nie można przeto zapomnieć o właściwym zabezpieczeniu emitowania takich wiadomości. Dlatego też w umowie franczyzowej bezwzględnie winien znaleźć się zapis powiadający o tym, że franczyzobiorca będzie używał przekazane mu wiadomości tylko do celów związanych z prowadzeniem jego działalności franczyzowej, także że będzie je powierzał własnym pracownikom jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zleconych im obowiązków. Umowa franczyzowa winna być umową zawartą na czas wystarczający do realizacji zwrotu z inwestycji. Niezbędne jest stworzenie katalogu specjalnych powodów, dla jakich umowę będzie można wypowiedzieć przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Przyczyną winny być wyłącznie nadzwyczaj bezwzględne wykroczenia.Skala podatkowa to rodzaj opodatkowania dochodów osób fizycznych (co powinna zawierać faktura). Od większej części dochodów wyznaczonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek płaci się wg progresywnej skali podatkowej. Podatków nie płacą podatnicy, którzy osiągają niżej minimum egzystencji. Dopiero przychód przekraczający tę wartość ma prawo być opodatkowany.

faktura

Autor: VLCineaste
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura to zaświadczenie w formie papierowej, albo w formie elektronicznej zawierający dane wymagane rozporządzeniem i regulacjami opublikowanymi na jej podłożu. Każdy wystawiający powinien mieć pojęcie co powinna zawierać faktura. Najistotniejsze dane to data i numer wystawienia, imiona i nazwiska, lub nazwy podatnika i odbiorcy towarów, koszt dostarczonych ładunków i jeszcze dużo innych wypunktowanych w formularzu (jaka jest skala podatkowa).