Na czym polega opracowanie kosztorysu? O jakich elementach powinniśmy pamiętać, w jaki sposób się taki dokument opracowuje?

Kosztorysowanie to proces opracowywania dokumentu zawierającego informacje dotyczące realizacji konkretnego zadania, jakie zwane jest kosztorysem. W takim sensie trudno sobie wyobrazić, ażeby nie występował taki proces, gdy chodzi o inwestycję budowlaną. W jaki sposób więc wygląda kosztorys budowlany?

Jeśli więc chodzi o kosztorys budowlany, to na początku jest przedmiar robót. Zawiera on opis całości prac budowlanych jak również instalacyjnych po kolei tak jak będą wykonane, jak również znajdziemy tam podstawę określającą ceny jednostkowe robót albo też jednostkowych nakładów rzeczowych. Tego typu przedmiar posiada również obliczenia ilości różnego rodzaju robót, na przykład metrów kwadratowych ścian czy posadzek. Po czymś takim wykonywany jest obmiar, czyli zestawienie prac wedle opisu jaki dotyczy przedmiaru, lecz przygotowane już to po zrobieniu robót, sprawdź .

dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W dalszej kolejności jest kosztorys inwestorski, który wykonywany jest bazując na przedmiocie robót oraz służy do tego by określić koszty całej planowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych, jak też wynagrodzenia za pracę sprzętu oraz zatrudnionych osób.

Żeby poszerzyć wiedzę na omawiany temat obejrzyj stronę (https://www.programylojalnosciowe.pl/aktualnosci/hektolitry-innowacji/), która zawiera ciekawe dane na ten temat – trzeba tylko kliknąć!

Kosztorysowanie tego rodzaju umożliwia określenie kosztów przeprowadzenia poszczególnych etapów pracy, a również koszt wykonania różnorodnych elementów budynku, jak fundamenty, ściany albo tynki. Kolejny punkt to kosztorys ofertowy, który jest składany przez wykonawcę, na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót. W takim kosztorysie proponowana jest cena, za którą podmiot wykonujący może przeprowadzić roboty wyróżnione w przedmiarze. Jeżeli udostępnimy całość dokumentacji i przedmiar kilku firmom, to w czasie wyboru jednostki wykonującej będzie możliwe by wziąć pod uwagę najlepszą z propozycji. Rzecz jasna należy mieć na uwadze to, że nie zawsze najtańsza z ofert będzie najlepsza.

Źródło informacji – program NORMA – kosztorys budowlany

Mamy oprócz tego kosztorys dodatkowy, jaki może być konieczny do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. W zgodzie z wymogami formalno-prawnymi inwestor powinien odrębną umową lub też aneksem zdefiniować dodatkowe prace. Wykonawca nie powinien zaczynać realizacji robót dodatkowych bez pisemnej zgody inwestora oraz zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu na takie prace dodatkowe.