Przemiany w rozrachunkach: w jaki sposób w 2016 będzie wyglądał PIT od pracodawcy

Od 2016 roku pracodawca będzie mieć nowe zadania podczas wypełniania PIT-11 dla swego podwładnego – określi m.in. rezydencje podatkową danej osoby.

Pracodawca ma obowiązek przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, który zawiera informacje o przychodach uzyskanych w poprzednim roku przez pracobiorcę, zainkasowanych zaliczkach na podatek dochodowy a także odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.
Dokument winni otrzymać nie wyłącznie pracownicy zaangażowani na podstawie umowy o pracę, ale również ci wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o dzieło.
Rozliczanie podatku

Źródło: pixabay.com
Jeżeli idzie o pity 2017, w formularzu PIT-11 płatnik składek ma obowiązek podać przede wszystkim informacje o: dochodach podatnika, kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, dochodach zwolnionych od podatku, zainkasowanych zaliczkach oraz składkach. W przypadku PIT-11 chodzi o rzeczywiście uzyskany przez podatnika przychód i rzeczywiście zainkasowane przedpłaty na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij podatki 2017.
Od stycznia 2016 roku w formularzu płatnik składek musiał będzie podać także, czy podatnik ma ograniczony obowiązek fiskalny w Polsce.

Czy szukasz kolejnych i interesujących artykułów na opracowany tu temat? Służymy pomocą – kliknij, aby przeczytać tutaj rzetelne treści.

W praktyce pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w jakim kraju pracownik ma główny punkt interesów osobistych a także gospodarczych. Płatnik został także zobligowany do ustalenia, ile dni podatnik pomieszkuje w naszej ojczyźnie i w innych krajach – i czy nie było to więcej niż 183 dni w roku fiskalnym. Te informacje muszą następnie być zestawione ze statusem rezydencji pracobiorcy w innym kraju aniżeli Polska.

Intryguje Cię ten wpis? Jeżeli tak, to poznaj ten użyteczny tekst (http://www.aureus.pl/ubezpieczenie-samochodu/). Znajdziesz tam materiały, które okażą się dla Ciebie absorbujące.

Ponadto, jeśli chodzi o krajowego nierezydenta podatkowego płatnik musi zdobyć zagraniczny adres zamieszkania podatnika, jak również numer identyfikacyjny pracobiorcy pozyskany w kraju rezydencji, jego rodzaj oraz kraj wydania numeru.

PIT-11 wciąż może być złożony w postaci papierowej tylko w wypadku firm rozliczających od 1 do 5 podatników.

Inne podmioty mają za zadanie dostarczyć blankiet drogą elektroniczną. Płatnik, który postawi na formę papierową, ma przeto czas do końca stycznia na doniesienie pit 36 do urzędu podatkowego.-