Tworzymy działalność marketingową

Działalność agencji reklamowej zawiera całościowe zaprojektowanie oraz realizowanie kampanii reklamowych poprzez: projektowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radio, środkach masowego przekazu, internecie i innych mediach, planowanie jak też umieszczanie reklam zewnętrznych w formie billboardów, gablot, paneli sterowców reklamowych, wystaw okiennych, reklam na autach i autobusach itp., dystrybucję i doręczanie prospektów a także egzemplarzy marketingowych, tworzenie stoisk jak też innych konstrukcji i miejsc wystawowych, prowadzenie kampanii promocyjnych i dalsze usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie konsumentów.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest działalnością regulowaną, a więc nie są potrzebne żadne pozwolenia ani koncesje. Trzeba jednakże przestrzegać wymagań ustawowych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych oraz prawa konkurencji. Warto znać zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a także prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: regulacja z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jak też prawach pokrewnych powiada, iż kreując reklamę kreuje się utwory. W momencie utworzenia utworu przez pracownika wszystkie prawa autorskie nabywa chlebodawca. Czytaj o agencjach marketingowo-reklamowych na .
Agencja brandingowa ma dwa lata od dnia przyjęcia utworu na jego rozpowszechnienie. Regulacja z dn. 16 kwietnia 1993 r.

Jeśli jesteś zadania, że omawiana tematyka jest ciekawa, kliknij ten odnośnik, w najnowszym linku (https://www.leaderlogistics.pl/logistyka-kontraktowa/magazynowanie/) też odnajdziesz coś wartego zainteresowania.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje fałszywego znaczenia firmy, wprowadzającego w błąd oznaczania pochodzenia geograficznego produktów albo usług, naśladownictwa produktów, nieprawej reklamy, itp. Jeśli naszym towarem będzie spot będący w sprzeczności z godziwymi obyczajami, uchybiający godności człowieka, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do przesądów, może on być zakwalifikowany jako marketing noszący objawy nieuczciwej rywalizacji (art. 16 ww. ustawy). Zapraszamy do CKiM.

By nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem a także rozpowszechnianiem bezprawnej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, jaki dokładnie a także fachowo mógłby poradzić w danych kwestiach.