Ostatnio jesteśmy świadkami coraz większej aktywności dotyczącej usuwania azbestu jako materiału budulcowego

Dla społeczeństwa władze gwarantują programy mające za cel usuwanie azbestu.

Wszystkie kampanie zdrowotne celują w łatwą czynność recyklingu jaką jest utylizacja azbestu. O ile w najlepiej odbieralnych mediach nie spotkamy szczególnego przekazu w temacie szkód z przyswajania azbestu, lokalni społecznicy nie próżnują w tym temacie. Stawką kampanii społecznych jest jakkolwiek zdrowie i życie ludzkie. Azbest i jego nieprzyjazne włókna są szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Szczególnie groźne są właśnie długie i cienkie włókna materii, które przenikają do organizmu przez górne drogi oddechowe do płuc. Brak środków na intensyfikację kampanii i rzeczywista nieodczuwalność włókien – to główne czynniki, spowalniające a nawet zniechęcające do kontynuowania inicjatywy. Azbest jest minerałem zabójczym w długiej perspektywie – to coś, czego nie widać ale zabija nas miesiącami, a nawet latami. Państwowe urzędy od higieny radzą bezwzględnie, by: nie stosować materiałów robionych z azbestu, nie wymieniać się materiałami zawierającymi włókna azbestowe, czy końcu by niwelować każde możliwe budulce z domieszką toksycznej substancji.

odpady

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com

Zagrożenie azbestem dotyka przede wszystkim branże budowlane i hutnicze. Jest to efekt popularności i popytu na jego doskonałe walory fizyczne (nieprzepuszczalność, odporność na wstrząsy, temperaturę) i relatywną opłacalność zakupu budulca. Azbest spotykamy na dachówkach, w ciągach komunikacyjnych, na klatce schodowej itp. Stosuje się go też w stropach i konstrukcjach stalowych.Pozbywanie się tej substancji w myśl akcji antyazbestowych to głównie utylizacja i wywóz odpadów komunalnych toensmeier zawierających azbest. Z akcji eliminującej szkodliwą substancję korzystać mogą tylko mieszkańcy gmin, które podjęły azbestowo-finansowe przedsięwzięcie. Zgłoszenia mieszkańców warunkowane są przestrzeganiem przez zainteresowanych prawa budowlanego.

O jaką więc grę toczy się walka? Po prostu o ludzkie zdrowie i życie. Trwałe przedostawanie się drobinek azbestu prowadzi organizm do nowotworu płuc. Na tym lista zagrożeń się nie kończy. Azbest w drogach oddechowych człowieka grozi również nowotworem i innymi schorzeniami.

Więcej na http://www.toensmeier.pl/azbest