Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najpodpowiedniejszy możliwość dla nowo uruchomionego biznesu?

Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na zapisywaniu w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, dobrze udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które wywołują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko uzupełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte reguły finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik tej działalności. Kolejnej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych protekcji owej firmy. Rzetelny plan kont i system księgowy bardzo ułatwia rozliczanie się z zdobytych dotacji, zezwala na szybkie wygenerowanie koniecznych danych na temat np. kosztów danego programu, kosztów administracyjnych, pomoże przy ocenie rentowności działania całej firmy i usprawnia jej pracę.Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie zapytanie zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo przewaznie początkujący biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga jest w danych finansowych i wiadomościach, jakie można wyciągnąć z pełnej księgowości. Często zadawane jest pytanie, czemu moja firma, pomimo że mała, musi prowadzić pełną księgowość? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zestaw podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wymyślony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych nieduzych biznesów. Główną funkcją uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku.

Zakładanie firmy

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego została wymyślona uproszczona księgowość? Bo jakoś trzeba te podatki liczyć i kontrolować, a w wypadku niewielkich przedsiębiorców, trudno zmuszać do prowadzenia trudnej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 główne formy uproszczonej księgowości:- karta podatkowa,- ryczałt ewidencjonowany, – książka przychodów i rozchodów.Zaletą uproszczonej księgowości jest to, że jest bardzo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza wysokością podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to zupełnie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji wydarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontroli, analizy i generowania wiadomości na temat sytuacji firmy w konkretnym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasookresu. Pełna księgowość jest nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale przede wszystkim do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Autor:

Dlatego w pełnej księgowości, używając genialnego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się dokładnie każdy grosz przechodżacy przez firmę, a ponadto operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.).

Jeśli jesteś zdania, że chcesz odszukać podobne materiały, to przeczytaj wskazówki z www (http://www.efematic.pl/produkty/invoicego/) – to nieco odmienny punkt widzenia, jednak także jest godny zainteresowania.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zapisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co powoduje, że możemy porównywać firmy między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wytwarzać własnych zasad w celu zafałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.