Jakimi zadaniami trudni się kierownik utrzymania ruchu? Jakiego typu powinien mieć umiejętności, co powinien umieć? O czym pamiętać?

Kierownik utrzymania ruchu ma bardzo odpowiedzialną pracę, przede wszystkim jest odpowiedzialny za zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania maszyn, ale także właściwego ruchu linii produkcyjnej.

Taka osoba zawsze wyszuka zatrudnienie w różnych produkcyjnych firmach, w jakich najbardziej istotne jest monitorowanie wykonywania prac, dobre, niezakłócone funkcjonowanie urządzeń. Musi także tworzyć raporty dla przełożonych o tym, jak wszystko się prezentuje oraz działa.

Kierownik utrzymania ruchu tworzy wiele powtarzalnych zadań, które muszą przyczyniać się do lepszej, bardziej efektywnej pracy. Do nich można zaliczyć zarządzanie podległym zespołem, lecz również (więcej na temat) organizowanie pracy, kontrola wykonywania zadań. Ma dużą odpowiedzialność za podległy maszynowy park, monitoruje ponadto infrastrukturę techniczną, opracowuje harmonogram przeglądów technicznych, tworzy plan naprawy maszyn jak również (przejdź do strony) linii produkcyjnych.
kierownik utrzymania ruchu

Autor: William Warby
Źródło: http://www.flickr.com
Jak chcemy tak pracować, to powinniśmy mieć wykształcenie wyższe techniczne, niewykluczone jednakże, iż wystarczające jest nawet średnie, ale techniczne wykształcenie. Podobnie ważna jest wiedza w temacie maszyn, które używane są w konkretnym przedsiębiorstwie, jak i znajomość tego rodzaju technicznych dziedzin, jak elektryka, pneumatyka czy mechanika.
Bardzo dobrze oceniane jest również doświadczenie na stanowisku mającym związek z technicznym planowaniem produkcyjnych procesów.

Oczywiście przydatny jest również angielski, zwłaszcza w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Bardzo dobrze jak osoba na takim stanowisku jest w stanie działać pod presją czasu i cały czas pragnie się rozwijać.