Ważne informacje na temat konsolidacji finansowej – co dobrze jest wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, który bazuje na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak zrobione, aby grupa kapitałowa tworzyła jedną jednostkę, uwzględniając konieczne wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Określając inaczej, konsolidacja finansowa polega na połączeniu sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które funkcjonują osobno, ale wiążą je kwestie kapitałowe.

Poszukujesz niebanalnego tekstu, który opisuje przydatne tematy? Jeśli tak, to kliknij ten odnośnik, ponieważ niechybnie Ci się przyda. Naprawdę zalecam ten tekst (https://aureuswynajem.pl/blog/serwis-auta-w-wynajmie-dlugoterminowym/)!

Chodzi o takie ich ukazanie, jakby działały jako jeden podmiot. Jeśli mowa o jednym z celów, do jakich prowadzi konsolidacja finansowa to powinno się wymienić ukazanie transferu zysków spółek, które funkcjonują w tzw. oazach podatkowych. Co więcej warto wiedzieć, że wszystkie działania przeprowadzane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna wpływać na równowagę bilansową. Co więcej, nie powinno się sporządzać jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące od chwili przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowych informacji i objaśnień. Trzeba dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest efektywny. Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.