Ważne informacje na temat konsolidacji finansowej – co dobrze jest wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, który bazuje na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak zrobione, aby grupa kapitałowa tworzyła jedną jednostkę, uwzględniając konieczne wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Określając inaczej, konsolidacja finansowa polega na połączeniu sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które funkcjonują osobno, ale wiążą je kwestie kapitałowe. Chodzi o takie ich ukazanie, jakby działały jako jeden podmiot. Jeśli mowa o jednym z celów, do jakich prowadzi konsolidacja finansowa to powinno się wymienić ukazanie transferu zysków spółek, które funkcjonują w tzw. oazach podatkowych. Co więcej warto wiedzieć, że wszystkie działania przeprowadzane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna wpływać na równowagę bilansową. Co więcej, nie powinno się sporządzać jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące od chwili przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowych informacji i objaśnień.

Chcesz przeczytać dodatkowe obfite w informacje artykuły? Jeżeli tak, to zobacz ofertę na witrynie (https://www.adwokatjurendt.pl/prawo-medyczne/), która na pewno zawiera wartościowe dane.

Trzeba dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest efektywny. Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.