Audyt jako radzenie w procesach zarządzania ryzykiem i zapobiegania nieprawidłowościom

Aktualnie sporo przedsiębiorstw musi funkcjonować w żywiołowo przekształcającym się środowisku gospodarczym, a ich działalności towarzyszą coraz to liczniejsze ryzyka.

Żeby zapobiec wszelkim ryzykom i umożliwić firmie odpowiednie działanie powstał audyt wewnętrzny.
kłopoty

Autor: NotrucksNolife
Źródło: http://www.flickr.com

Audytor wewnętrzny jest przeważnie niezależnym biegłym, specjalistą, jakiemu powierza się kontrolę i tworzenie raportów. Istotą audytu wewnętrznego jest radzenie w procesach zawiadywania ryzykiem, także zapobiegania niepoprawnościom. W ten sposób jest możliwość stwierdzić, czy metody zarządzania ryzykiem i całościowe systemy kontroli wewnętrznej są adekwatne do ryzyka towarzyszącego działalności organizacji. Audytor (sprawdź propozycję) wewnętrzny wyróżnia się tym, że ma nieco szersze spojrzenie na perspektywy finansowe jednostki, aniżeli księgowy. Analizuje i kalkuluje koszty, ale nie na bieżąco, lecz z perspektywy czasu. Swoje opinie uprzystępnia firmie, lub instytucji, na jakiej zamówienie tę firmę kontroluje. Prowadzenie fachowego auditingu wewnętrznego jest niezwykle trudnym, mozolnym i czasochłonnym wyzwaniem. Polega na metodycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób diagnostyce procedur zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do ulepszenia ich działania. Pomaga organizacji uzyskać zamysły dając zapewnienia o skuteczności owych procedur, jak też przez doradztwo.

Ze względu na małe specjalizacje, w których poruszają się audytorzy branżowi, muszą być fachowcami w swoich dziedzinach i jednocześnie znać całkowicie reguły rachunkowości.