Co to jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich warianty można znaleźć w propozycji towarzystw ubezpieczeniowych?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej odróżnia dwa główne rodzaje polis: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to polisy mienia, a również tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej popularnymi rodzajami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenie autocasco AC albo też obligatoryjne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Polisy te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego zniszczenia bądź utraty na skutek rozmaitych zdarzeń losowych (na przykład ogień, gradobicie, powódź). Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w umowie albo w ustawie, które to precyzują przekaz warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u.

Poszukujesz ciekawych artykułów? To dobrze, ta strona internetowa kancelaria prawna Wrocław z pewnością Cię zainteresuje, gdyż znajdziesz tam wiele niezwykle pożytecznych informacji.

W ramach polis majątkowych asekurować możemy np.: domy, budynki letniskowe, domy w budowie, hale, pozostałe budowle i ich ekwipunek, machiny, sprzęty, materiały, towary, wyprodukowane przedmioty, hodowle, produkty rolne etc.

Z kolei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w wypadku, kiedy wyrządzimy komukolwiek szkodę oraz jesteśmy obowiązani do jej zreperowania. Strata może polegać może na uszkodzeniu bądź wywołaniu utraty przynależących do innej osoby składników majątkowych czy też wywołaniu u innej osoby zgonu, uszkodzenia organizmu albo rozstroju zdrowia.

Takim sposobem chroniony jest interes nie jedynie nasz, ale przede wszystkim jednostki poszkodowanej przez nas. Na polskim rynku także występują dobrowolne polisy odpowiedzialności cywilnej zarówno w życiu prywatnym, jak także w powiązaniu z prowadzoną działalnością gospodarczą.