Kto to jest aktuariusz, gdzie on może pracować oraz jakie powinien mieć wykształcenie?

Większość społeczeństwa nie napotkała się wcale z reprezentantem takiego zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć wiedzę m.in. z zakresu matematyki finansowej, teorii ryzyka czy też rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z odpowiednią ustawą, licencjonowanym aktuariuszem może być osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: ukończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, praktykowała pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres minimum 2 lat, zdała z pozytywnym wynikiem test (test disc) aktuarialny (składa się on z między innymi tego typu elementów jak: matematyka finansowa, czy prawdopodobieństwo i statystyka) i naturalnie ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Tego typu fachowców zatrudnia biuro aktuarialne albo placówka finansowa, przykładowo bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Tego typu fachowcom przepisuje się współudział w dodatkowych kursach pogłębiających wiedzę z przedziału profesjonalnego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność uzyskana w ramach specjalnych szkół podyplomowych z branży aktuariatu mogłaby zostać niezwykle użyteczna dla osób dopiero rozpoczynających pracę w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz pozostałych instytucjach. Praca (zobacz wniosek o urlop wychowawczy) w aktuariacie niewątpliwie przynosi wiele zadowolenia i zezwala na intensywny rozwój, również ten zawodowy, oraz czysto intelektualny. Najczęściej wykonywaną przez agencje aktuarialne propozycją jest tzw. kalkulacja aktuarialna.

Jest ona wykonywana z zasady na podstawie następujących, ściśle związanych z indywidualnym kadrowiczem, danych, między innymi tego typu jak: wiek czy staż pracy.