Jaki fach wybrać?

rynek pracy podlega notorycznym przeobrażeniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się w naszym społeczeństwie, z prężnego rozwoju innowacyjnych technologii a także umiędzynarodowienia aktywności gospodarczej.
Czynniki te kształtują profesje przyszłości – profesje, których przedstawiciele będą cenieni na rynku pracy.

asystentka prezesa

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International
Dopasowanie ścieżki edukacyjnej do wymagań rynku daleko powiększa szanse na znalezienie przez absolwenta uczelni pracy w wyuczonym rzemiośle. Chlebodawcy zgłaszają zapotrzebowanie szczególnie na wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Pierwszym krokiem, ażeby uzyskać ów status będzie wybór należytego profilu studiów, który pozwoli zdobyć zawód z przyszłością.

Czy zainteresował Cię nasz artykuł? Jeśli odpowiesz twierdząco, to idź dalej abw i przeglądnij tam następne zajmujące wpisy. Nie czekaj!

Branże, w jakich notuje się gigantyczne zapotrzebowanie na pracobiorców, to między innymi: sektor IT i sektor e-marketingu. W szczególności w specjalizacji IT mamy do czynienia z tak zwanym rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracowników przekracza ich podaż. Pozostałe profesje z przyszłością to między innymi coach i pedagog osób starszych. Poza pracobiorcami umysłowymi wskazanych branż, brak też wykwalifikowanych pracowników fizycznych: mechaników czy spawaczy. Jednak również asystentka prezesa bez problemu znajdzie pracę. Podług raportów ilustrujących sytuację na polskim rynku pracy, będą oni jednymi z w największym stopniu poszukiwanymi profesjonalistów.

Już aktualnie chlebodawcy zgłaszają popyt na specjalistów od finansowych kwestii, co wynika m.in. z coraz to węższych specjalizacji w owym sektorze.

Jak podkreślają znawcy rynku, odszukanie dobrego finansisty jest zadaniem skomplikowanym. Równocześnie są oni wysoce opłacani, dlatego jest to praca z przyszłością – świetnie płatana a także poszukiwana.