Ubezpieczenia społeczne to system zabezpieczeń finansowych i rzeczowych przypadających pracującym i ich rodzinom w przypadku choroby, niezdatności do pracy, śmierci, lub macierzyństwa.

księgowość

Autor: wam kat
Źródło: http://www.flickr.com

Podejmując zatrudnienie w przedsiębiorstwie, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większa część osób ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, pracodawca musi zacząć wyliczać i płacić do ZUS składki. Jednakże niewiele osób wie jakie dokładnie i w jakiej wielkości składki muszą być płacone, a jeszcze mniejsza ilość pracujących posiada świadomość, że są przypadki, w jakich nawet umowa o dzieło rodzi zobowiązania finansowe wobec ZUS. Składki obligatoryjne, jakie chlebodawca musi płacić w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Ich wielkość liczona jest na bazie poborów brutto i jest opłacana w części przez zatrudniającego, a w części przez pracownika.

Masz jeszcze sekundę? Jeżeli tak, to namawiamy Cię do kolejnej witryny, na której przygotowaliśmy szczegółowe posty – wejdź w link do artykułu.

Składki obliczane są na bazie współczynników. Aktualne składki szacowane są na podstawie wskaźników.

przedstawienie nowego oprogramowania

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com
Opłacanie składek jest obowiązkowe, a kto nie wypełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia (zobacz także wrocław ubezpieczenia) społeczne w założonym zarządzeniami czasie, oraz kto nie dokonuje obowiązku przesyłania zeznań rozliczeniowych, także imiennych raportów miesięcznych, podlega karze finansowej. Zamierzeniem ubezpieczeń publicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zaistnienia wyznaczonych przez prawo wydarzeń losowych nie potrafią utrzymać się z własnej pracy.

Honoraria świadczeń z tych ubezpieczeń potrafią mieć zakres krótkoterminowy, długoterminowy, lub do końca życia. Oprócz pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego tworzą kluczowy instrument polityki społecznej państwa.