Ubezpieczenia społeczne jako system świadczeń pieniężnych i rzeczowych

Ubezpieczenia społeczne to system zabezpieczeń finansowych i rzeczowych przypadających pracującym i ich rodzinom w przypadku choroby, niezdatności do pracy, śmierci, lub macierzyństwa.

księgowość

Autor: wam kat
Źródło: http://www.flickr.com
Podejmując zatrudnienie w przedsiębiorstwie, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większa część osób ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, pracodawca musi zacząć wyliczać i płacić do ZUS składki. Jednakże niewiele osób wie jakie dokładnie i w jakiej wielkości składki muszą być płacone, a jeszcze mniejsza ilość pracujących posiada świadomość, że są przypadki, w jakich nawet umowa o dzieło rodzi zobowiązania finansowe wobec ZUS. Składki obligatoryjne, jakie chlebodawca musi płacić w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Ich wielkość liczona jest na bazie poborów brutto i jest opłacana w części przez zatrudniającego, a w części przez pracownika. Składki obliczane są na bazie współczynników. Aktualne składki szacowane są na podstawie wskaźników.
przedstawienie nowego oprogramowania

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com
Opłacanie składek jest obowiązkowe, a kto nie wypełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w założonym zarządzeniami czasie, oraz kto nie dokonuje obowiązku przesyłania zeznań rozliczeniowych, także imiennych raportów miesięcznych, podlega karze finansowej.

Nasz atrakcyjny news zaciekawił Cię tak bardzo, że masz chęć na kolejne? Bardzo nas to cieszy. Więc kliknij w ten link.

Zamierzeniem ubezpieczeń publicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zaistnienia wyznaczonych przez prawo wydarzeń losowych nie potrafią utrzymać się z własnej pracy.

Honoraria świadczeń z tych ubezpieczeń potrafią mieć zakres krótkoterminowy, długoterminowy, lub do końca życia. Oprócz pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego tworzą kluczowy instrument polityki społecznej państwa.