Nietypowy znak towarowy

Znak towarowy nie musi być wyszukany. Ważne jest, aby był on na tyle wymowny, by ciągnął uwagę klientów i identyfikował dany artykuł na rynku, także, by można go było zademonstrować w formie graficznej.

konferencja w hotelu

Autor: Events Bali Discovery
Źródło: http://www.flickr.com
Przy konstruowaniu znaku, najlepiej jednak użyć słów fantazyjnych i abstrakcyjnych w stosunku do towarów i usług, na jakie mają być nakładane.
Znak towarowy rejestracja odbywa się poprzez złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że znak towarowy zgłasza się zawsze dla nazwanych towarów, lub usług, wypada je także wyznaczyć we wniosku. Wybór miejsc w wykazie musi być natomiast przemyślany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego jakichkolwiek pozycji. Powinno się zatem uwzględnić nie tylko towary, które aktualnie symbolizujemy symbolem, lecz także prawdopodobne zastosowanie znaku w przyszłości, w szczególności jeżeli zgłaszanym znakiem jest miano naszej firmy. Należy pamiętać, że rejestr towarów, lub usług, dla jakich symbol zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie ponieważ określa obszar ochrony naszego znaku.
znak towarowy rejestracja

Autor: Eneas De Troya
Źródło: http://www.flickr.com
Prośba o udzielenie prawa ochronnego można dostarczyć samodzielnie, bądź za pomocą profesjonalnego pełnomocnika, którym może być tylko rzecznik (polecamy sprawdź nas) patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym rejestru produktów, ma możliwość także wykonać badanie zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować szanse na jego rejestrację. Rzecznik jest w stanie także pomóc zrealizować procedurę rejestrowania w urzędzie.