Procedura rejestracji znaków

Znak towarowy jest to miano i logo towaru. Jego rejestracja ochrania przedsiębiorstwo przed nieuczciwą konkurencją.
Jeśli przedsiębiorstwo oceni, iż starczy jej ochrona znaku towarowego na terenie naszego kraju, winna zapisać go w Urzędzie Patentowym.

Jeśli chodzi o znak towarowy rejestracja nie będzie skomplikowana. Rejestracja znaku towarowego na terenie Naszego kraju kosztuje 1.750 – 3.750 złotych. W owym celu przede wszystkim warto sprawdzić, czy tenże wzór nie jest już zastrzeżony przez drugiego przedsiębiorcę. Zdołamy to wykonać przez sieć: Urząd Patentowy użycza w owym celu wyszukiwarkę.
pieniądze

Autor: Japanexperterna.se
Źródło: http://www.flickr.com
pismo

Autor: Julie Jordan Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest znak (polecamy zobaczysz tu) towarowy? Znakiem towarowym może być wszelkie oznaczenie, które możesz zaprezentować w graficzny sposób, jeśli oznaczenie takowe nadaje się do rozróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, szkic, ornament, kolorystyczna kompozycja, forma przestrzenna, w tym forma artykułu albo opakowania, a także melodia albo inny sygnał dźwiękowy. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych dominuje pogląd, że za symbol towarowy nie możemy zaś co do reguły uznać kompozycji smakowej ani pojedynczego odcienia. Prawo osłonowe na znak towarowy jest udzielane na mocy orzeczeń administracyjnej Urzędu Patentowego na czas dziesięciu lat. Na wniosek uprawomocnionego prawo ochronne może zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Biznesmen obowiązkowo powinien zamieścić w składanym formularzu wykaz produktów lub usług jak też wyznaczyć odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów oraz Usług.