Taśmociągi jako nowatorskie środki techniczne w dziedzinie logistyki wewnętrznej.

Zakłady działające w warunkach ciągłej konkurencji, pościgu za nowatorskimi artykułami, które zaspokoją wzrastające wymagania konsumentów, przy jednoczesnej stałej potrzebie obniżania kosztów, zmuszone są do stosowania coraz to nowocześniejszych środków technologicznych.

W rezultacie tego zdarzenia, zasoby te, w tym szczególnie maszyny i urządzenia technologiczne stają się bardziej złożone i skomplikowane, stawiając tym samym coraz bardziej rosnące zapotrzebowania wobec projektantów oraz kontrahentów.

Taśmociągi, to właśnie jedna z kategorii maszyn, które w minionych latach nabrały nowego wymiaru, zarówno dzięki rosnącemu zakresowi realnych funkcji, jak i rezultacie wielu prac przeprowadzanych nad ich nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Nowe wykorzystanie Taśmociągów w systemach spedycyjnych, to między innymi produkt potrzeby obniżenia kosztów transportu, realizowanego dotychczas z wykorzystaniem pojazdów kołowych.

Dobre przenośniki taśmowe – zastosowanie.
Ubocznym, głównym argumentem jest także dążenie do obniżenia kosztów wykorzystywania systemów przewozowych. Przenośniki taśmowe, znajdują zastosowania praktycznie w każdych dziedzinach rynku. Mają również znaczącą rangę ludzką. Bez nich, nie byłoby realne kształtowanie nowoczesnych technologii ani podnoszenie jakości życia dnia codziennego milionów ludzi.

Odnajdują zastosowanie w rolnictwie, w przemyśle, w motoryzacji, przez przemysł budowlany, elektronice, farmacji, w produkcji artykułów gospodarstwa domowego, w przetwórstwie owocowo-warzywnym i włókiennictwie, w kosmetologii, w przemyśle maszynowym, drzewnym, papierniczym, włókienniczym i meblowym, w przemyśle hutniczym i wydawnictwie. Przenośniki taśmowe służą do transportu towarów sypkich lub drobnych, takich jak : koks, biomasa, piasek, żwir, brykiet, cement , tłuczeń, kamienie i minerały, a także produkty zbożowe, ziemniaki, pasze, nawozy i inne. Nadają się one do transportowania opakowanych już artykułów spożywczych. W razie transportu materiałów pylistych i pyłotwórczych stosuje się taśmociągi w formie przykrytej. Dodatkowe informacje>> info