Zobacz zawody pewnej przyszłości

Rynek pracy podlega ciągłym przekształceniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z prężnego rozwoju nowych technologii jak też umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.

Czynniki owe formują zawody przyszłości – zajęcia, których przedstawiciele będą poszukiwani a także cenieni na rynku pracy. Dostosowanie edukacyjnej ścieżki do wymagań rynku daleko powiększa szanse na znalezienie przez absolwenta zajęcia w wyuczonym zawodzie. Chlebodawcy sygnalizują zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoce wykwalifikowanych fachowców. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status jest wybór odpowiedniego kierunku studiów, który pozwoli zdobyć fach z przyszłością. Branże, w których notuje się duże zapotrzebowanie na pracowników, to między innymi: branża IT, szczególnie programowanie, sektor finansowy, branża e-marketingu. Szczególnie w branży IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracobiorców przewyższa ich podaż. Pozostałe zawody z przyszłością to coach jak też pedagog starszych osób. Poza umysłowymi pracownikami (zobacz ile dni na dostarczenie l4) określonych branż, brakuje też wykwalifikowanych pracowników fizycznych: mechaników bądź spawaczy. Wedle raportów obrazujących sytuację na lokalnym rynku pracy, będą oni jednymi z częściej poszukiwanych fachowców.
obowiązki

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Już teraz pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na ekspertów od spraw finansowych, co wynika między innymi z coraz bardziej zawężonych specjalizacji w owym sektorze.

Jak akcentują znawcy rynku, odszukanie dobrego ekonomisty jest trudnym zadaniem. Jednocześnie są oni wysoce wynagradzani, dlatego jest to również praca (zobacz praca dla kobiet w holandii) z przyszłością.