Inwestuj na giełdzie i pomnażaj majątek

Odkąd na początku lat 90-tych Polska stała się otwarta na zagranicznych inwestorów, pierwsze, lokalne spółki zaczęły pojawiać się na giełdzie. Współcześnie, 25 lat później, tego rodzaju korporacji jest pełno, bowiem nastała wielka prywatyzacja spółek państwowych, które były sprzedane w formie akcji.

Od jakich czynników zależne są wartości parametrów emitentów na giełdzie?

Nie ma wątpliwości, że giełda jest swego rodzaju barometrem sytuacji gospodarczej. Można określić tę instytucję jako – w pewnym sensie – drogowskaz tego, w jakim kierunku powinna się budować rzeczywista sytuacja gospodarcza w nadchodzących okresach. Informacje giełdowe to niezwykle ważny element, który warunkuje drogę wspomnianego rozkwitu – należy je obserwować, po to, by na bieżąco wiedzieć, co dzieje się na giełdzie.