Regały wjezdne to optymalne eksploatacja osiągalnej przestrzeni. Wykluczenie korytarzy między półkami. Możliwość magazynowania danej jednostki magazynowej w jednym poziomie. Doskonały dla produktów jednorodnych o mniejszej rotacji, także przy dużej liczebności palet na jednostkę magazynową.
regał
Autor: Shutterstock
Źródło: Shutterstock
Jest to system dopuszczający na perfekcyjne użytkowanie osiągalnej powierzchni magazynowej. Regały przemysłowe (zobacz: ) są dobrane do składowania artykułów jednakowych, o niskiej cyrkulacji i znacznej ilości palet wypadających na średnią powierzchnię magazynu. Opcja składowania ładunków o wielorakich formatach, po wcześniejszym zdefiniowaniu ich w trakcie produkcji. Zastosowanie regałów wjezdnych jest nadzwyczaj zasadne w wypadku chłodni i mroźni.

Pozwala bowiem na perfekcyjną gospodarność powierzchni poświęconej na przechowywanie artykułów w temperaturze minusowej. W składzie niezbędne są też regały magazynowe, przykładowo te: . Są to struktury, które upraszczają dojście do regałów albo wyżej położonych punktów w magazynie. Trzeba wyróżnić dwa kluczowe warianty podestów magazynowych. Podesty magazynowe sztywne i podesty magazynowe przenośne. Podesty ruchome odnajdują coraz szersze przeznaczenie w rozmaitych gałęziach wytwórczości, zacząwszy od firm budowlanych, fabryk produkcyjnych i
regał
Autor: Feed My Starving Children (FMSC)
Źródło: http://www.flickr.com
magazynowych, a skończywszy na jednostkach z specjalizacji reklamowej. Ze względu na typ pracy jaki realizuje się za pomocą podestów ruchomych, maszyny te są narażone na utratę stateczności.

Utrata równowagi może być wywołana np. kiepskimi warunkami pogodowymi panującymi na zewnątrz, niestatecznym gruntem, bądź też przeładowaniem podestu. Z powodu znaczącego niebezpieczeństwa utraty równowagi podesty są wyposażone w łańcuch zabezpieczeń elektrohydraulicznych i automatycznych. Konstrukcje podestowe zapewniają podwójne a nawet potrójne wykorzystanie powierzchni w magazynie. Podesty magazynowe zostały wykonane z pomysłem o zapewnieniu całego zużytkowania objętości pomieszczeń składowych w łatwy i oszczędny sposób, bez przymusu rozbudowy składu.


Kategorie artykułu

Dla Admina