Współcześnie można odnotować systematyczny wzrost ilości osób starszych w naszym społeczeństwie. Dodatkowo owa tendencja z każdym rokiem nabiera coraz bardziej dynamicznego tempa.https://www.funduszhipoteczny.pl/
Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com


Przyjmuje się iż za za dwadzieścia lat odsetek seniorów wyniesie 25%.


Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest przynajmniej kilka. Wydłuża się długość ludzkiego życia a spada liczba urodzeń. Poza tym - co nie bez znaczenia - coraz więcej młodych ludzi i małżeństw emigruje za granicę. W obliczu powyższych faktów trzeba zadać sobie kolejne pytanie: jak wygląda sytuacja emerytów nad Wisłą? - przejdź na funduszhipoteczny.pl. Przeprowadzone badania wskazują, iż nie rysuje się zbyt kolorowo, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jej materialny aspekt. Ponad połowa ludzi w podeszłym wieku boryka się z kłopotami finansowymi. Nie znajduje pieniędzy na zaspokojenie elementarnych potrzeb, takich jak choćby kupno leków. Wówczas bardzo często jedyną „deską ratunku” staje się kredyt dla seniora, obecny w ofercie wielu znanych banków. By ubiegać się o pożyczkę wcale nie trzeba mieć wysokich przychodów, a comiesięczna kwota spłaty jest dopasowywana do możliwości indywidualnego klienta - czytaj o rencie hipotecznej.
Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się renta hipoteczna. To najprościej mówiąc świadczenie pieniężne w zamian za scedowanie praw własności do domu, mieszkania albo innej nieruchomości na fundusz hipoteczny.

Dla Admina