Ustawa o działalności ubezpieczeniowej odróżnia dwa główne rodzaje polis: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe.


Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to polisy mienia, a również tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.


współpraca
Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com


Najbardziej popularnymi rodzajami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenie autocasco AC albo też obligatoryjne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Polisy te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego zniszczenia bądź utraty na skutek rozmaitych zdarzeń losowych (na przykład ogień, gradobicie, powódź (pełna oferta do pobrania: https://rol-poz.com.pl/zapory-przeciwpowodziowe-c-1782_1840.html)). Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w umowie albo w ustawie, które to precyzują przekaz warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u. W ramach polis majątkowych asekurować możemy np.: domy, budynki letniskowe, domy w budowie, hale, pozostałe budowle i ich ekwipunek, machiny, sprzęty, materiały, towary, wyprodukowane przedmioty, hodowle, produkty rolne etc.


Z kolei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w wypadku, kiedy wyrządzimy komukolwiek szkodę oraz jesteśmy obowiązani do jej zreperowania. Strata może polegać może na uszkodzeniu bądź wywołaniu utraty przynależących do innej osoby składników majątkowych czy też wywołaniu u innej osoby zgonu, uszkodzenia organizmu albo rozstroju zdrowia.
Takim sposobem chroniony jest interes nie jedynie nasz, ale przede wszystkim jednostki poszkodowanej przez nas. Na polskim rynku także występują dobrowolne polisy odpowiedzialności cywilnej zarówno w życiu prywatnym, jak także w powiązaniu z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kategorie artykułu

Dla Admina