Większość społeczeństwa nie napotkała się wcale z reprezentantem takiego zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć wiedzę m.in. z zakresu matematyki finansowej, teorii ryzyka czy też rachunkowości ubezpieczeniowej.
specjalista
Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com


Zgodnie z odpowiednią ustawą, licencjonowanym aktuariuszem może być osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: ukończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, praktykowała pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres minimum 2 lat, zdała z pozytywnym wynikiem test aktuarialny (składa się on z między innymi tego typu elementów jak: matematyka finansowa, czy prawdopodobieństwo i statystyka) i naturalnie ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Tego typu fachowców zatrudnia biuro aktuarialne albo placówka finansowa, przykładowo bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Tego typu fachowcom przepisuje się współudział w dodatkowych kursach pogłębiających wiedzę z przedziału profesjonalnego aktuariatu.


Wykładowca
Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com


Umiejętność uzyskana w ramach specjalnych szkół podyplomowych z branży aktuariatu mogłaby zostać niezwykle użyteczna dla osób dopiero rozpoczynających pracę w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz pozostałych instytucjach. Praca w aktuariacie niewątpliwie przynosi wiele zadowolenia i zezwala na intensywny rozwój, również ten zawodowy, oraz czysto intelektualny. Najczęściej wykonywaną przez agencje aktuarialne propozycją jest tzw. kalkulacja aktuarialna.
Jest ona wykonywana z zasady na podstawie następujących, ściśle związanych z indywidualnym kadrowiczem, danych, między innymi tego typu jak: wiek czy staż pracy.

Dla Admina