Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swym członkom personelu przeszkolenia, na jakim poznają oni zagadnienia powiązane z zachowaniem między innymi bezpieczeństwa na ich stanowiskach.
czerwony tir na parkingu
Autor: Colby Stopa
Źródło: http://www.flickr.com


Zależnie od ich rodzaju, tego typu przeszkolenia mogłyby mieć charakter cykliczny. Forma, w której są one prowadzone zależy w dużej mierze od danego zwierzchnika i typu samej pracy.


Dla przykładu tzw. praca online powoduje, że tego typu szkolenia BHP mogą odbywać się przez internet czy też to w formie prowadzonej przez komunikator rozmowy czy tylko przesłania właściwych materiałów szkoleniowych. W wypadku tradycyjnej formy pracy, tego typu przeszkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej mogłyby zostać powtarzane nawet co 365 dni. Przepisy nie precyzują szczegółowo przedziału kursów, jakie powinny odbyć osoby wyznaczone w korporacji do udzielania pierwszej| pomocy i wykonywania przedsięwzięć z przedziału gaszenia pożarów oraz ewakuacji pracowników. Dlatego też uważa się, że przeszkolenia kierunkowe dla tego typu członków personelu będą wystarczające w zakresie pierwszej| pomocy przedlekarskiej.


szkolenia bhp
Autor: Liz Lux
Źródło: http://www.flickr.com


Księgowość
Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com


Niezwykle ważne jest to, że członkowie personelu, którzy byli oddelegowani do wykonywania czynności w zakresie ochrony PPOŻ oraz ewakuacji nie muszą posiadać w tym temacie specjalnych umiejętności. Powinni natomiast mieć ukończone szkolenie BHP zgodnie z normami Ministerstwa Pracy. Szczególne znaczenie szkolenia mają w przypadku osób, które powinny pracować na dużej wysokości.
Ponadto uczestnik takiego przeszkolenia powinien po jego zakończeniu otrzymać świadectwo jego odbycia. Musi to zostać zapisane w aktach pracownika. Spółki, jakie prowadzą szkolenia BHP dostosowują terminy do zapotrzebowań każdego odbiorcy.

Dla Admina