Czy kiedykolwiek nastąpi poprawa na rynku pracy w Koszalinie?

Polacy dokonują inwazji na Powiatowe Urzędy Pracy. Są regiony, w których stan rzeczy nie wygląda zadowalająco, niemniej jednak z wolna ulega zmianom. Koszalin np. posiada Specjalną Strefę Ekonomiczną, która stworzyła ludziom biznesu doskonałe możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej, i już od ponad 10 lat jest w stanie ofiarować miejsca pracy wielu mieszkańcom.

Aktualności z Wejherowa

Z każdym nowym rokiem przybywa osób niepracujących. Dla powiatu wejherowskiego, gdzie swą działalność prowadzi nieduża ilość zakładów pracy, wskaźnik bezrobocia może budzić niepokój. Powiatowy Urząd Pracy aranżuje rozmaite formy wsparcia dla osób, które są zarejestrowane jako niepracujące. Jedną z nich są np. szkolenia zawodowe. Z owej pomocy skorzystało w zeszłym roku blisko 800 chętnych. Ale to tylko jedna z ofert pomocy z Urzędu Pracy.