W każdym społeczeństwie, na wszystkich płaszczyznach, pod każdą szerokością geograficzną, tam, gdzie słońce zachodzi wcześniej i tam, gdzie słońce świeci do późna, w każdym z tych miejsc nie ma rozwoju, współpracy bez ludzi, którzy są ze sobą związani i nastawieni na osiągnięcie takiego samego celu. W każdym z takich miejsc na ziemi ludzie są zmuszeni ze sobą kooperować, ażeby coś osiągnąć. To jedno z najpoważniejszych zadań naszego gatunku.
zespół
Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com
Wiedzą to zwierzęta i to te najmniejsze z nich. Weźmy na przykład mrówki lub pszczoły, dzięki dyscyplinie i kolaboracji potrafią osiągać niesamowite wyniki. Z grupy większych zwierząt wiemy, jak wspaniale potrafią z nami współdziałać psy. Korzystnie się czują w grupie, istotna jest dla nich hierarchia i różnorodne zadania, które realizują z odpowiednim szacunkiem. Są, co prawda wśród zwierząt takie okazy, które bez grupy czują się najbardziej korzystnie, przykładowo do tej grupy należą, koty. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest ich rozwój. Psy są zwierzętami stadnymi, koty wolą samodzielny tryb życia, stąd ich antypatia do współdziałania, brak umiejętności podporządkowania się człowiekowi.
Człowiek to jednakowoż istota społeczna, po pierwsze nie potrafimy obejść się bez innych ludzi, po drugie jesteśmy uczulenie na opinie innych osób. Czujemy, że możemy sobie dać radę samodzielnie, ale w tym samym momencie wiemy, iż duża część naszych planów nie jest możliwa do osiągnięcia w pojedynkę. Wpływ ma na nas tak zwane zwierciadło społeczne, czyli opina innych osób na temat tego, co robimy, jak wyglądamy, jak postępujemy. Nie istniejemy bez innych przedstawicieli naszego gatunku. Doskonale rozumieją to szefowie firm, w których udana współpraca całego zespołu to dość często najistotniejszy wskaźnik realizacji każdego rodzaju zadań. Aby tego dokonać niezbędne są dobre szkolenia np takie: Pasja.edu.pl.


praca zespołowa
Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com
Teambuilding to wyznacznik najlepszej grupowej kooperacji, w ramach której każdy z uczestników poznaje swoje silne i słabe strony. Tego typu szkolenie oraz pozostałe szkolenia hr kreująintegrację i więź grupy, pozwalają wydobyć z każdego członka grupy najważniejsze spośród tego typu zachowań. W zależności od osoby, jeden człowiek jest bardziej skłonny do tego typu kolaboracji, inna osoba mniej. Wiadomo, odpowiedzialne są za to geny i wychowanie (a także inne kwestie, doświadczenia życiowe), jednakże pewnym jest, że każdy z nas posiada instynkt grupowy, który należy wykorzystać we właściwym momencie.

Kategorie artykułu

Dla Admina