Czy wiesz, że nie każda spółka może w dowolny sposób pożegnać się ze swoimi pracownikami? Rozwiązanie umowy o pracę można by wykonać na parę sposobów. Dla przykładu, żeby zwierzchnik mógł jednorazowo zwolnić wielu pracowników, musi być ich przynajmniej dwudziestu.


Pracownicy, jacy na własnej skórze dowiedzieli się czym są w praktyce zwolnienia grupowe wiedza, że posiadają prawo zarejestrować się w UP, ponieważ przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych.


Warto wspomnieć, że pracodawcę obowiązują pewne ograniczenia przy zastosowaniu takiej formy wypowiadania umowy o pracę. O tak zwanych zwolnieniach grupowych moglibyśmy rozmawiać wtedy, gdy pracodawca zwalnia:
- 10 członków personelu (w okoliczności, gdy zatrudnia co najmniej stu pracowników),


- 10 procent pracowników (gdy zatrudnionych jest od 100 do 300 pracowników)


zwolnienia grupowe
Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com


- trzydziestu członków personelu, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 oraz więcej osób.


współpraca


Jak zatem jest widoczne, nie w każdej spółce można przeprowadzić zmniejszenie zatrudnienia stosując tak zwane zwolnienia grupowe. Jest to szczególny sposób zakończenia umowy o pracę, którą przełożony jest zobowiązany skonsultować z członkami zakładowych organizacji związkowych. Warto także dodać, że osoby, jakie straciły posadę wskutek zwolnień grupowych muszą otrzymać odprawę, której wysokość jest zależna od między innymi stażu pracy w danym przedsiębiorstwie.


Odprawa ta nie może być większa niż równowartość 15-krotnego wynagrodzenia minimalnego. Warto też wspomnieć, że istnieje duża liczba ludzi, którą prawo chroni przed zwolnieniami grupowymi.

Dla Admina