Jest to proces niezwykle ciężki, nie tylko dla dłużnika, lecz też dla wierzyciela. Wiąże się bowiem z pieniążkami, jakie zawsze powodują intensywne emocje.


Większej część przedsiębiorstw w odebraniu należności pomaga specjalnie do owego celu wynajęta jednostka.


góra pieniędzy
Autor: Damian Gadal
Źródło: http://www.flickr.com
szkolenie
Autor: David Brewer
Źródło: http://www.flickr.com


Czym więc będzie windykacja wierzytelności z prawnego punktu ? Windykacja to zbiór czynności procesowych, prawnych oraz rzeczywistych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do wypłacenia zobowiązania, jakie zaciągnął względem wierzyciela. Istnieją dwie metody przeprowadzenia windykacji: pojednawcza – polega na monitorowaniu spłat dłużnika oraz monitowaniu go w wypadku braku zwłok w płatnościach, windykacja sądowa – sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty; kiedy będzie on uzupełniony o tzw. klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym bazą do egzekucji komornika.


Jakie będą fazy windykacji? Powstanie zobowiązania – z reguły jest ono rezultatem nieopłaconych faktur czy też braku opłaty za zrealizowane prace w uzgodnionym czasie.


Działanie polubowne – to pierwszy krok rzeczywistego ubiegania się przez wierzyciela o zwrot należnej sumy; działanie to opiera się na przekazywaniu monitów lub też stosowane są inne formy wezwania do zapłaty; na tym etapie windykacji ogromnie często dochodzi do parafowania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, która opiera się na uznaniu swego długu poprzez tego drugiego i zobowiązania się do spłaty w określonym w umowie czasie, najczęściej w ratach. W odzyskaniu długu pomocą służy windykacyjna firma, która zajmie się za nas wymienionymi czynnościami.

Kategorie artykułu

Dla Admina