Wszelki proces budowlany wymaga unoszenia, i przestawiania ciężarów w ograniczonym zasięgu. Działania te wykonalne są dzięki zastosowaniu różnego gatunku urządzeń transportowych. Sprzęty te są uznawane za maszyny mogące stwarzać specyficzne zagrożenia ze względu na możliwość upadku z wysokości, bądź przyciśnięcia przenoszonych towarów i ludzi, wobec tego większa część z nich podlega specjalnym weryfikacjom i odbiorom przeprowadzanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.
żuraw budowlany
Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są przystosowane konstrukcyjnie do przenoszenia na różne miejsca pracy i ustawiane na stabilnej bazie, lub na dopasowanych do tego osobliwych podwoziach. Praca żurawi polegająca na przemieszczaniu ładunków w pionie i poziomie jest wykorzystywana w przeładunkach, montażu różnych struktur. Są dźwigi samobieżne i samojezdne, w sytuacji których narzędzie dźwigowe znajduje się na podwoziu dobrze dostosowanego pojazdu np. auta ciężarowego, albo - przejdź po tym linku - urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów musi spełniać dokładnie określone przepisy dotyczące dróg i terytoriów zbiorowych. Aby zostały dopuszczone do ruchu, winny posiadać właściwą wielkość, masę, określoną szybkość graniczną. Muszą być także szczegółowo oznaczone, bowiem w czasie pracy z nimi niezwykle ważne jest bezpieczeństwo.Istotnymi parametrami jakimi charakteryzują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, stopień wznoszenia i kąt obrotu. Te sprzęty powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną, stosowanie zgodnie z wytyczną i przeznaczeniem, także obsługiwane i konserwowane przez przeszkolone osoby.Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zapoznani w zakresem BHP, również oceną niebezpieczeństwa dla zadania. Operatorzy tych urządzeń powinni mieć stosowne predyspozycje zdrowotne, zaświadczone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. Podczas pracy należy ustalić strefę niebezpieczną, do której wstęp będą miały tylko przeszkolone i uprawnione osoby.

Kategorie artykułu

Dla Admina