Ocena stanu technicznego budynku zaprezentowana jest w formie opinii lub ekspertyzy technicznej. Taka opinia to ocena kondycji budynku zdefiniowana na podstawie oględzin i istniejące dokumentacji projektowej.


inżynier, testy, badania
Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Zaś ekspertyza techniczna to ocena stanu domu (polecamy stronę), która jest udokumentowana badaniami i różnymi wyliczeniami, jak wytrzymałość fundamentów. Jak widzimy więc, jest to niezwykle istotne, co więc powinna zawierać taka ekspertyza i gdzie znaleźć rzeczoznawcę, który ją przeprowadzi? Co może zadecydować o szczegółowości oceny kondycji budynku? Faktycznie jest to zależne od danej sytuacji. Tak jak powiedziano we wstępie, mamy tu do czynienia z dwoma zagadnieniami - ekspertyzą i opinią techniczną. Opinia techniczna jest najczęściej zdefiniowana przez fachowca na podstawie sprawdzeniu obiektu budowlanego. Co interesujące, tego rodzaju diagnoza jest określana na podstawie doświadczenia danego fachowca, więc nie musi być obowiązująca zawsze. Ekspertyza techniczna to już coś innego, ponieważ jest opracowaniem bardziej poważnym. W takim opracowaniu oprócz zaangażowania intuicji oraz doświadczenia eksperta zdarzają się elementy obiektywne, rodzaju badanie materiałów lub inne niezbędne obliczenia.

Tak więc postawiona diagnoza jest potwierdzona specjalistycznymi badaniami i obliczeniami, które można sprawdzić. Kiedy powinniśmy przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku? Jest sporo takich sytuacji. Kiedy kupujemy dom, to powinniśmy poprosić fachowca, aby wydał opinię o jego technicznej kondycji. Pamiętajmy bowiem, iż koszty opinii są najzwyczajniej małe gdy porównamy je do ewentualnych strat kupującego, w sytuacji, jak ujawnią się później niespodziewane wady. Należy wykonać taką opinie, jak chcemy istniejący budynek modernizować.

elektryka
Autor: Kullez
Źródło: http://www.flickr.com
W takiej sytuacji musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy, gdyż jest ona niezbędna, tak definiuje to prawo budowlane. Wszelkie roboty w takim miejscu powinny być właściwie przeprowadzone, a badania nieniszczące (sprawdź: www.energodiagnostyka.pl/badania-nieniszczace/) powinny być potwierdzone przez późniejsze ekspertyzy. Jeżeli w budynku pojawią się niepożądane zarysowania konstrukcji, takie jak spękania ścian lub rysy na stropach, to powinniśmy poprosić o pomoc eksperta, jaki sprawdzi, czy jest naruszona konstrukcja budynku, czy jedynie są to naturalne oznaki zużycia materiału. Należy to sprawdzić, gdyż zaniedbanie w tej dziedzinie mogą grozić nieodwracalnymi szkodami.

Sprawdź firme : Energodiagnostyka

Kategorie artykułu

Dla Admina