Team coaching, z myślą o kim?

Wed, 10/14/2015 - 12:28

Nierzadko daje się słyszeć opinie, iż zespół ma postać wielogłowego smoka, w którym oddzielne jednostki stanowią określone głowy, jednak razem – składają się na jeden, silny, energicznie działający organizm. Aby z grupy osobnych jednostek powstał jeden, mocny zespół, narodziło się pojęcie team coaching.


Zobacz najlepsze oferty
Autor: www.istockphoto.com
Źródło: www.istockphoto.com
Pragnąc dowiedzieć się czym w ogóle jest „coaching”, powinniśmy rozpocząć od przypomnienia definicji pojęcia, które oznacza przebieg podnoszenia umiejętności potrzebnych do spełnienia naszych wizji, doskonalenia mocnych stron pod czujnym okiem trenerów. Coach natomiast, to bardzo istotna jednostka, mająca autorytet lidera, która towarzyszy klientowi przy wykonywanych przez niego obowiązkach, sprawdzając kompetencje pracownika, przekazując mu cenne wskazówki po zakończonej sesji coachingu, próbując ustalić na jakich zasadach powinna się opierać wspólna współpraca. Następstwem wdrożenia coachingu jest więc optymalizacja procesów organizacyjnych i wzmocnienie skuteczności realizacji projektów.
Kiedy stosować coaching? Wówczas gdy pragniemy kształtować podstawowe kompetencje pracownicze, czyli te, mające związek z rozwojem kariery zawodowej.

szkolenie biznesowe
Autor: U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Źródło: http://www.flickr.com
Team coaching tyczy się nie tyle do jednostki, co zespołu. Kładzie nacisk na model biznesowy w jakim działa zespół, na istniejące zasoby, możliwości, lecz również na zadania przed którymi stoi ”team”. Najważniejsze jest, aby zespól przynosił większe efekty, niż gdyby jednostki działały osobno. Wtedy uwalnia się potencjał pracowników i jako„drużyna” osiągają lepsze wyniki.
Na formę zespołu składa się wiele czynników, lecz głównie jest to: zdefiniowanie celu i strategii działania zespołu, wyznaczenie zasad współpracy czy poczucie odpowiedzialności za grupę - kliknij tutaj.


Aby cel został zrealizowany, wymagane jest zaufanie pracowników, optymizm oraz konstruktywne interakcje. Nie dziwi więc, iż firmy, które postawiły na szybki rozwój atmosfery w zakładzie pracy, w efekcie w krótkim czasie poprawiły efektywność. Jeżeli zespół nie funkcjonuje jak należy, team coach pomaga mu zauważyć problemy i postanowić których czynników pracownikom brakuje do kompletnego rozwoju.

Kategorie artykułu

Dla Admina