Nowe założenia ekonomiczne odzewem na prędko zmieniający się świat

Rytm nowoczesnej ekonomii a dodatkowo jej struktura wymaga ciągłych zmian. Klasyczne teorie gospodarcze wydają się nie wystarczać, a destabilizacja z początku wieku dowiodła, że aktualne rozwiązania naukowe nie niekoniecznie się sprawdzają. Jak dowodzi się w publikacjach, mówi się o tym wydarzeniu jako o najogromniejszym recesji od okresu Wielkiego Kryzysu sprzed nieomal 100 lat.